Despre proiect

Localizată în sud-vestul României, aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0026 Cursul Dunării – Baziaş – Porţile de Fier include suprafeţe mari cu habitate de interes european, ce găzduiesc populaţii viabile de cormoran mic (Phalacrocorax pygmeus) şi raţă roşie (Aythia nyroca).

ROSPA0026 Cursul Dunării – Baziaş – Porţile de Fier reprezintă un important punct de popas pe durata perioadelor de migraţie primăvară – toamnă ale păsărilor, fiind situată pe ruta de migraţie Tisa – Mureş – Dunăre. Zona face parte din Parcul Natural Portile de Fier. Acesta din urma este recunoscut începând cu anul 2011 ca zonă umedă de importanţă internaţională prin Convenţia de la Ramsar.

Alături de speciile tinţă în acest proiect (cormoranul mic şi raţa roşie) in ROSPA0026 se intâlnesc 23 specii de păsări protejate prin Directivele europene. Pe lângă acestea se întâlnesc si alte specii protejate de legislaţia europeană: buhaiul de baltă cu burta roşie (Bombina bombina)buhaiul de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata), broasca râioasă brună (Bufo bufo), ţestoasa de apă (Emys orbicularis), răspărul (Gymnocephalus schraetzer), ghiborţul de râu (Gymnocephalus baloni), fusarul (Zingel streber), pietrarul (Zingel zingel).

Dintre amenințările la adresa biodiversităţii ce se manifestă în zonă cele mai importante sunt eutrofizarea zonelor umede, speciile acvatice invazive, degradarea habitatelor de cuibărit şi odihnă ale păsărilor de apă, poluarea apei.

Scopul proiectului este de a asigura un statut de conservare favorabil pe terment lung pentru cormoranul mic, raţa roşie şi habitatele lor din ROSPA0026 Cursul Dunării – Baziaş – Porţile de Fier, prin implementarea şi diseminarea unor măsuri eficiente de conservare.

Proiectul a fost implementat în perioada 2011-2016.

Rapoartele/materialele produse in cadrul proiectului se pot accesa aici.

Nou!

Raport pentru public – format pdf, link extern

After LIFE10 NAT/RO/00740  format pdf, link extern