Actiuni

In vederea asigurării unui statut de conservare favorabil pe terment lung pentru cormoranul mic, raţa roşie şi habitatele lor din ROSPA0026 Cursul Dunării – Baziaş – Porţile de Fier  vom implementa o serie de actiuni care vor viza realizarea de:

  • activităţi preliminare pentru pregătirea acţiunilor de conservare
  • activităţi concrete de conservare
  • activităţi educaţionale şi diseminare a rezultatelor
  • activităţi de management al proiectului
  • activităţi de monitorizare a impactului proiectului