Materiale si infrastructura pentru informarea comunitatilor locale

Pentru a asigura diseminarea obiectivelor, acţiunilor şi rezultatelor proiectului trebuie realizat un flux permanent de informaţie dinspre partenerii ce se ocupă cu implementarea proiectului către populaţia locală, în scopul creşterii gradului de conştientizare al acesteia. În acelaşi timp, acţiunile vor asigura recunoaşterea planului de management şi al eforturilor de conservare.

Materialele promoţionale pe care le vom crea in proiect vor sprijini crearea unui brand pentru zonele umede din cadrul Parcului Natural Porţile de Fier ca şi gazdă pentru specii de păsări şi habitate unice.

 • Comunicate de presă. Pentru a disemina rezultatele proiectului, cu ocazia fiecărui eveniment major din cadrul lui (startul proiectului, finalizarea proiectului, îndeplinirea obiectivelor principale, evenimente educaţionale, campanii de teren, etc) se vor realiza comunicate de presă destinate principalelor instituţii media la nivel local şi regional şi canalelor media naţionale.
 • Pliant cu obiectivele proiectului. Ele vor fi distribuite în arealul ţintă al proiectului cu scopul specific de a-l promova.
 • Site-ul web al proiectului. Conţinutul minim al site-ului va cuprinde descrierea proiectului, documentele legate de proiect, actualizări asupra proiectului, ştiri şi galerie foto, date de actualizare, link-uri şi pagini pentru specii invazive alohtone, Parcul Natural şi descrierea SPA. Pagina va fi disponibilă în limbile română si ulterior engleza.
 • Pagini web privind specii invazive si specii straine – ca metoda pentru reducerea impactului speciilor invazive asupra zonelor umede. În proiect s-a prevăzut crearea unei pagini web având ca subiect speciile invazive din Zona umedă Porţile de Fier. Structura sa va include descrierea speciilor invazive, areal şi caracteristici pentru a fi recunoscute, măsuri de management pentru speciile invazive din Parcul Natural Porţile de Fier, instituţii şi persoane responsabile pentru raportare si eliminare, etc.
 • Raportul Layman, realizat în 5-10 pagini, în limbile engleză şi română. Va fi creat pentru a se adresa celor ce nu sunt specialişti în domeniu, părţilor interesate şi celor responsabile de luarea deciziilor.
 • Panourile de informare asupra proiectului. În scopul diseminării obiectivelor proiectului vor fi instalate 5 panouri mari, cu vizibilitate ridicată la sediul beneficiarului şi în locaţii cheie vizate de proiect (Baziaş, Divici-Pojejena, Calinovăţ, Moldova Nouă, Liborajdea). Panourile vor include obiectivele proiectului, activităţile din respectiva locaţie, informaţii despre beneficiarul proiectului şi parteneri, instituţiile finanţatoare.
 • Postere de informare asupra proiectului. Se vor realiza postere conţinând obiectivele şi acţiunile proiectului. Posterele vor fi afişate în primării, şcoli şi alte puncte cheie în arealul de desfăşurare al proiectului.
 • Mijloace de comunicare – cărţi de vizită, bloc-notes-uri, mape cu numele şi sigla proiectului, pixuri.
 • Crearea de trasee educaţionale în zonele umede Divici – Pojejena şi montarea a două panouri educaţionale conţinând explicaţii asupra vegetaţiei, speciilor de păsări, ameninţări asupra zonelor umede.
 • Crearea, editarea, producerea şi distribuţia de cărţi poştale (având ca şi temă cormoranul mic, raţa roşie, 3 tipuri de habitate, harta zonelor umede), menţionând ameninţările caracteristice speciei / habitatului.
 • Realizarea unei hărţi complexe cu zonele umede.
 • Realizarea unei broşuri: Păsările şi habitatele Zonei umede Porţile de Fier – pentru folosirea în scopul identificării speciilor de păsări şi a habitatelor.
 • Realizarea unei broşuri: Zona umedă Porţile de Fier – ameninţări şi măsuri de conservare.
 • Centru de vizitare de dimensiuni reduse: Va fi creat la Eşelniţa. Se vor restaura şi echipa două camere în scopul promovării SPA-ului. Centrul de vizitare va fi deschis cel tarziu pe 30.12.2013. Centrul va fi deschis pentru locuitori (în special copii) şi pentru turişti. Toate materialele realizate în cadrul proiectului vor fi disponibile la Centru. După finalizarea proiectului, Centrul va fi întreţinut de rangerul zonal IGNPA si CCMESI.
 • Pachet educaţional pentru diseminare în cadrul şcolilor locale.
 • Film educaţional – Zona umedă Porţile de Fier.
 • Crearea, editarea, producerea şi distribuţia broşurii de diseminare ce va integra următoarele subiecte: pescuit, zone umede şi comunităţile localem turismul şi agricultura în zonele protejate Natura 2000.
 • Bannere cu un mesaj referitor la existenţa SPA-urilor în zonă, afişate la ambele intrări în 6 localităţi din arealul ţintă al proiectului.