Management specii invazive

Raționament

Recoltarea plantelor acvatice în exces este o metodă eficientă de eliminare a speciilor invazive şi este folosită în mod extensiv în alte ţări. Practic reprezintă singura măsură certificată care asigură o reducere a efectivului speciilor care concurează cu speciile protejate, fără a introduce în mediu compuşi chimici (ierbicide), a draga sau a drena zonele umede. Prin recoltarea plantelor acvatice în exces, cantitatea de biomasă a speciilor invazive şi a celor aflate în competiţie cu speciile protejate, este redusă sub valoarea critică. De asemenea, cantitatea de materie organică se reduce, iar rata de colmatare scade. În acest fel, habitatele protejate ce compun zonele umede sunt menţinute pentru o lungă perioadă de timp, fiind eliminate ameninţările induse de eutrofizare şi specii acvatice invazive.

Recoltarea plantelor acvatice în exces nu a mai fost folosită până acum în România. Proiectul îşi propune să dovedească eficienţa metodei în contextul socio-economic şi ecologic al zonelor umede din lungul Dunării şi nu numai. Sesiunile de recoltare se vor desfăşura în afara perioadelor de critice ale speciilor protejate (cuibărit, germinare, etc), astfel încât să nu pună în pericol speciile protejate. Implementarea acţiunii asigură habitate favorabile pentru iernare şi hrănire pentru mai mult de 500 de cormorani mici şi habitate pentru alte 12 specii protejate (ex. Aythya nyroca). Replicarea metodei în cadrul altor arii protejate va fi realizată prin diseminarea planului de acţiune către toţi administratorii de SPA-uri conţinând zone umede şi către administratorii de bazine hidrografice şi prin organizarea a două ieşiri în teren având ca şi scop recoltarea de plante acvatice în exces.

În primă fază va fi evaluat modul de operare al utilajului ce recolează plante acvatice în exces, pentru a nu pune în pericol specii şi habitate de interes comunitar. Astfel se vor stabili limitele de siguranţă pentru operare. Activitatea include realizarea de investigaţii asupra efectelor utilajului de recoltat asupra habitatelor speciilor protejate de amfibieni şi reptile şi a speciilor de plante. A doua etapă a acţiunii va consta în derularea de sesiuni de recoltare a plantelor acvatice în exces în scopul reducerii biomasei acvatice pe o suprafaţă de peste 60 hectare. În cadrul celei de-a treia faze se vor realiza campanii de teren la care vor participa şi alţi administratori de SPA-uri din cadrul reţelei Natura 2000, pentru a promova utilizarea acestui tip de echipament şi în cadrul altor arii protejate.

Echipamentul necesar recoltării de plante acvatice în exces (utilaj de recoltare funcţional pe apă, GPS şi unitate sonar, remorcă, transportor, maşină de teren, echipament de siguranţă) va fi achiziţionat ca şi întreg şi este produs doar la cerere, fiind proiectat pentru a îndeplini nevoile ariei protejate.

În cadrul proiectul se va dezvolta şi un sistem de detectare rapidă a invaziilor acvatice, care să respecte recomandările SEBI 2010 (Streamlining European 2010 Biodiversity Indicators) şi Towards EU strategy on IAS strategy.

Plan de acțiune

  • Cartarea batimetrică a zonelor umede şi stabilirea caracteristicilor hidrologice în scopul determinării zonei de siguranţă pentru recoltarea plantelor acvatice în exces (limite, adâncimi, structura fundului apei). Cartarea va fi realizată folosind metode cartografice de înaltă performanţă, GPS submetric. Batimetria fundului va fi realizată prin măsurători cu GPS-ul şi sonarul. Cartarea va fi realizata în situ în ROSPA0026 (în special în Balta Nera Dunăre, Insula Calinovăţ, zona umedă Divici Pojejena, Moldova Nouă, Liborajdea, Cozla);
  • Sesiunile de recoltare a plantelor acvatice în exces în arealele Calinovăţ, Divici, Pojejena, Şuşca, Moldova Nouă, Liuborajdea. Vor fi realizate 4 sesiuni pentru reducerea cantităţii de biomasă, în special prin eliminarea speciilor acvatice invazive. Scopul principal este de a elimina speciile acvatice invazive în exces, fără a pune în pericol speciile sau habitatele protejate;
  • Campaniile de teren în vederea recoltării plantelor acvatice în exces derulate împreună cu alţi administratori de SPA-uri din cadrul reţelei Natura 2000. Vor fi realizate două sesiuni de recoltare în cooperare cu administratori de SPA-uri din lungul cursului Dunării ce se confruntă cu probleme similare. În timpul fiecărei campanii de  teren, administratorii de SPA-uri vor fi pregătiţi prin intermediul experienţelor practice demonstrându-li-se eficienţa metodei aplicate pentru a le facilita transferul ei în zonele în care îşi desfăşoară activitatea.

Sistemul de avertizare rapidă a invaziilor speciilor acvatice (IAS – Invasive aquatic species) va cuprinde:

  • evaluarea IAS – specii, fenologie, magnitudinea invaziei, căi de invazie.
  • Training-ul administratorilor ariei protejate, managerilor de fonduri de pescuit şi vânătoare, pescarilor profesionişti in vederea detectării speciilor invazive.
  • Toolkit pentru identificarea speciilor invazive
  • Pagina web pentru raportarea speciilor