Plan de actiune – conservarea zonelor umede

Raționament

Zonele umede sunt sisteme dinamice ce depind de factori de mediu fizici și antropici (cursuri de apă, mișcarea curenților, parametrii fizico-chimici ai apei, concentrația de nutrienți, specii invazive, pescuit, etc).

În zonă nu s-au efectuat studii care sa permită iniţierea de măsuri eficiente pentru stoparea pierderii biodiversității. Lipsesc date despre parametrii importanți cum ar fi datele derivate din batimetria zonelor umede sau sursele de degradare. După completarea acestor studii vom elaborarea unui plan de acțiune pe termen lung în vederea menținerii biodiversității din zonele umede ale Parcului Natural Porțile de Fier.

Planul va permite echipei de proiect şi in viitor autorităţilor să reacționeze la schimbările rapide ale ecosistemelor de zone umede și va contribui la îndeplinirea obiectivelor UE de stopare a pierderii biodiversității.

Planul de acţiune va fi integrat în planul de management al Parcului Natural Porțile de Fier și în planul de management al bazinului Fluviului Dunărea. Astfel cele două entități care gestionează zonele umede își vor coordona acțiunile de protecţie.

Etape de implementare

  • Caracteristicile zonelor umede. Vor fi efectuate analize fizico-chimice complexe in situ și în cadrul laboratoarelor CCMESI, APMCS și Muzeului de Istorie Naturală Grigore Antipa. Prelevările vor fi sezoniere, iar punctele de prelevare vor acoperi diveristatea morfologică a zonelor umede (malurile – albia majoră, apa – interfața sedimentară etc). Acțiunea va fi finalizată cu un raport privind calitatea mediului zonelor umede din ROSPA0026.
  • Evaluarea surselor de degradare a apei. Pe teren şi cu date din fluxul administrativ vor fi evaluate amenințările specifice, caracteristicile tehnice, influențele directe, indirecte și cumulative ale surselor de degradare a apei.
  • Identificarea parametrilor de monitorizare a semnelor vitale ale zonelor umede. Se va elabora un model conceptual, utilizabil în procesul de monitorizare. Vom identifica elementele cheie pentru ecosistemele zonelor umede, ce controlează habitatele și speciile pe care proiectul se concentrează, bazându-ne pe rapoarte anterioare. Aceste „semne vitale” vor fi folosite în timpul procesului de monitorizare și incluse în planul de acțiune local pentru stoparea pierderii biodiversității din cadrul zonelor umede ale Parcului Natural Porțile de Fier. Acțiunea va fi finalizată cu un Raport privind monitorizarea parametrilor vitali din cadrul zonelor umede.
  • Planul local pentru stoparea pierderii biodiversității din cadrul zonelor umede ale Parcului Natural Porțile de Fier. Va include strategii de îndepărtare a vegetației acvatice în exces  (calendar de recoltare, metode de eliminare a vegetației acvatice excesive, reducerea impactelor asupra ecosistemelor etc) și strategii de menținere a adâncimii minime a apei.
  • Dezbaterea publică a planului de acțiune. Dezbaterea publică are ca scop crearea unui plan de acțiune acceptabil care va ține cont de nevoile principalelor părți implicate din cele două județe (pescari, populația locală, actor locali și autorități de mediu etc). Dezbaterea va avea loc în cadrul unor întâlniri publice organizate de beneficiarii proiectului.
  • Aprobarea planului de acțiune de Consiliul Științific al Parcului Natural Porțile de Fier și includerea lui în planul de management al parcului. Planul, modificat prin dezbateri publice, va fi trimis către Consiliul Ştiinţific al Parcului Natural Porțile de Fier și autorităților  de management ale Fluviului Dunărea. Versiunea finală va fi inclusă în planul de management al parcului și al bazinului Fluviului Dunărea.