Reconstructia ecologica a zonelor umede

Crearea de platforme de uscare pentru cormorani. In vederea creşterii prezenţei cormoranului mic în zonă, se vor instala 100 de platforme de uscare pe cursul Dunării, în special în arealele Gura Nerei, Calinovăţ, Moldova-Noua, Cozla, Liuborajdea. Acestea vor fi amplasate până în august 2013, şi putea adăposti între 7-12 cormorani per plarformă.

Stimularea utilizării zonelor umede de către cormoranii mici. Platformele de uscare vor fi utilate cu modele de cormorani în poziţie de uscare. Modele au rolul de atrage cormoranii mici în aceste spaţii.

Eliminarea speciei Neovison vison, din arealul de hrănire şi uscare a cormoranului mic.

Urmărirea miscărilor a 10 cormorani prin sisteme PTT Argos. Pentru prima dată în această zonă, misăcările cormoraniilor vor fi urmărite şi analizate. Astfel se vor obţine date despre ruta utilizată de către aceştia, utilizarea habitatului, ameninţări, etc.

Eliminarea speciilor de arbori invazivi (e.g. Robinia pseudoaccacia, Rhus hirta  şi Alianthus altissima) se va realiza prin identificarea zonelor în care aceştia s-au dezvoltat, marcarea, tratarea chimică şi tăierea, şi transportul acestora în spaţii de depozitare. Frunzele şi semninţele vor fi incendiate pentru reducarea dispersiei arborilor. Lemnul rezultat va fi donat scolilor din zonă.

Mărirea suprafeţei habitatelor ripariere (91E0* şi 92A0). În vederea măririi suprafeţei habitatelor de interes comunitar, în zonele Nerei Mouth, Calinovat, Moldova-Noua, Divici-Pojejena, Liuborajdea vom planta 55 hacu Salix alba. Plantarea se va efectua după eliminarea speciilor invazive, după o schemă de plantare dezvoltată de beneficiar, în 3 etape de plantare (plantare an 1, completare an 2, completare an 3).