Sistem geoinformatic de management

Raționament

Sistemele Informaţionale Geografice (GIS) reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente pentru proiectele de conservare, deoarece asigură vizualizarea spaţială asupra utilizării resurselor naturaleşi dezvoltării teritoriale. Implementarea unui astfel de sistem va facilita ca datele (hărţi, baze de date şi informaţii spaţiale) să poată fi accesate prin browsere web, permiţând tuturor utilizatorilor să creeze selecţii şi interogări fără a avea softuri GIS instalate pe calculator sau a deţine cunoştinţe în domeniul GIS.

Acţiunile de conservare a zonelor umede din cadrul arealului inclus în proiect implică o gamă largă de părţi interesate şi instituţii, de la proprietari de terenuri la administratori de stat, reprezentanţi ai sistemului de gestionare a apelor, ai activităţilor turistice legate de vânătoare şi pescuit, administraţiilor locale pentru planificare teritorială şi a celor responsabili de eleborarea politicilor naţionale. Aceştia vor avea acces la informaţii care permit alegerea unor soluţii care să nu reprezinte  o ameninţare pentru diversitatea biologică. Sistemul va fi folosit şi în şcoli ca metodă educaţională pentru conservare, ecologia zonelor umede şi geografie. Implementarea sistemului pentru sit-urile Natura 2000 avută în vedere de acest proiect, reprezintă un prim pas în crearea oportunităţilor pentru promovarea celor mai bune practici de conservare a zonelor umede din România.

Sistemul WebGIS va reprezenta un suport şi pentru acţiunile de conservare şi monitorizare. Echipa proiectului va integra informaţii despre zonele umede în baze de date spaţiale, monitorizând în timp real acţiunile de conservare în dimensiunea lor spaţială şi temporală. Mai mult, sistemul va reprezenta un instrument de monitorizare, deoarece permite o comparaţie a rezultatelor acţiunilor de conservare. În acest sistem vor fi integrate date privind monitorizarea cormoranilor şi date privind prezenţa şi arealul speciilor acvatice. Toate aceste informaţii vor fi disponibile prin intermediul unei pagini de internet securizate, accesibilă partenerilor din cadrul proiectului.

Secţiunea destinată publicului va conţine date privind arealele ce sunt subiectul anumitor restricţii şi şi măsuri de conservare ce vor fi implementate pe durata proiectului. În acelaşi timp, ea va constitui un instrument în diseminarea rezultatelor proiectului.

Etape de implementare

  • Obţinerea/cumpărarea infrastructurii tehnice şi a softului necesar serverului de hărţi interactive;
  • Crearea aplicaţiei şi a portalului web, instalarea softului şi testarea lui;
  • Colectarea datelor de mediu necesare pentru completarea bazei de date asupra zonelor umede (ex. geologie, parametrii hidrologici, planuri cadastrale, distribuţia speciilor, date referitoare la ecotoxicitate, date referitoare la succesul proiectului, părţile interesate, areale de conflict între populaţia locala şi speciile ţintă, zonele de hrănire, etc);
  • Standardizarea datelor conform Directivei INSPIRE şi luarea deciziei privind împărţirea datelor în date publice, accesibile publicului larg, şi date ce vor fi securizate, fiind disponibile pentru principalele părţi interesate (cei care au un interes direct în zonă);
  • Actualizarea permanentă a datelor în timpul implementării proiectului şi realizarea de hărţi disponibile părţilor interesate (ex. zone de pescuit, planuri de dezvoltare propuse, îmbunătăţirea infrastructurii, disponibilitatea resurselor de hrană, distribuţia speciilor, scenarii şi măsuri de conservare necesare);
  • Menţinerea sistemului şi actualizarea lui în timpul şi după finalizarea proiectului LIFE.