Conferința de închidere a proiectului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caras Severin în parteneriat cu Universitatea Bucureşti – CCMESI, Administraţia Parcului Natural Portile de Fier, Muzeul Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa are plăcerea să vă invite lac conferinţa de închidere a proiectului LIFE10 NAT/RO/740 Îmbunătăţirea statutului de conservare a speciilor şi habitatelor prioritare din zonele umede ale Porţilor de Fier. Conferinţa de închidere a proiectului LIFE10 NAT/RO/740 are ca obiectiv diseminarea rezultatelor proiectului şi promovarea celor mai bune practici învăţate, care pot fi replicate in proiecte viitoare. De asemenea ne propunem consolidarea colaborării în domeniul protecţiei zonelor umede între administratorii din România şi cei internaţionali.

Principalele subiecte ale conferinţei vizează restaurarea zonelor umede, ecologia zonelor umede, ciclul poluanţilor in mediile acvatice de apă dulce, managementul apelor, biodiversitatea zonelor umede, managementul conflictelor in zonele umede şi educaţia ecologică.

Conferinţa va avea loc în perioada 1-3 Iunie la Reşiţa (Caraş Severin), la Hotel ROGGE BEST WESTERN HOTEL. Conferinţa şi cheltuielile de cazare sunt suportate de către organizatori pentru fiecare participant.

Dacă sunteţi interesaţi să prezentaţi o lucrare, un poster, vă rugăm să ne trimiteţi abstractul până in 15 Mai 2016 la adresa de email: mirela.ianosi@apmcs.anpm.ro. Abstractul va include: titlul lucrării, autorii si adresa de email a autorului. Abstractul nu va include tabele si figuri. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi:

  • APM Caraş-Severin, Mirela Ianoşi – tel: 0742607318;
  • Universitatea din Bucureşti, Marius Matache – Telefon 0740-194846 sau e-mail: media@portiledefier.ro

Schimb de experiență cu proiecte LIFE din Austria

În perioada 26-30 aprilie 2016, am efectuat un schimb de experiență cu ViaDonau Austria, autoritatea responsabilă de șenalul navigabil al Dunării pe teritoriul Austriei, dar și de principalele râuri. Programul a inclus vizitarea siturilor a trei proiecte LIFE ce vizează zone umede din bazinele râurilor Moravia, Dunăre și Treisen, în special lucrări de reconstrucție ecologică. La întâlnirile și aplicațiile practice efectuate în cele trei zile au participat Barbara Becker, Franz Steiner, Guenther Schattauer, Josef Semrad, Bernhard Karl, Katrin Ehrenbrandtner, Ursula Scheiblechner, Sabine Fangmeyer-Haschka, Michaela Sterl, Michael Hohenegger, Christoph Muellebner (viadonau), Gerhard Egger (WWF), Hannes Seehofer (Arbeitskreis Wachau), Werner Kopal (Vienna Geoconsult).

Prima zi a vizitei a inclus vizitarea proiectul LIFE Morava (www.life-march.at), ce are ca obiective principale redinamizarea zonelor umede din lunca Moravei, reconstrucția peisajului insular caracteristic și îmbunătățirea conectivității luncii râului prin decolmatarea și refacerea unor brațe laterale și canale secundare ale râului ce existau înainte de lucrările de regularizare ale albiei.

Traisen

A doua zi a deplasării în Austria a fost alocată proiectului LIFE Auenwildnis Wachau ce urmează a fi implementat în perioada 2015 – 2020 și care finalizează implementarea unei strategii stabilite acum aproape două decenii de îmbunătățire a statutului Dunării și de îndeplinire a obiectivelor de calitate impuse de Directiva Cadru-Apă, acesta fiind al 4-lea proiect LIFE implementat pe acest sector al Dunării.

Wachau

Cel de-al treilea proiect LIFE implementat de viadonau și care a făcut parte din schimbul de experiență este în același timp și unul din cele mai mari proiecte de reconstrucție ecologică din Europa. El vizează transformarea estuarului râului Traisen (unul din cei mai importanți afluenți ai Dunării din Austria Inferioară) dintr-un curs de apă regularizat într-un peisaj de luncă cu diversitate ecologică ridicată. Detalii pe site-ul proiectului.

Credit foto: Barbara Becker ViaDonau

Activități educaționale în școli

În perioada 6-10 decembrie 2015, reprezentanți ai Universității din București, Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin și Administrației Parcului Natural Porțile de Fier au vizitat mai multe școli din aria specială de protecție avifaunistică ROSPA 00026 Cursul Dunării – Baziaș – Porțile de Fier.

Au fost vizitate instituții de învățământ din Sichevița, Berzasca, Socol, Pojejena, Moldova Nouă, Coronini, Svinița, Eșelnița, Orșova. Echipa proiectului a susținut pentru elevi ai claselor 1-12 prezentări despre zonele umede din arealul Parcului Natural Porțile de Fier (Viața în zonele umede, Zonele umede și comunitățile locale) pentru a sublinia importanța acestori situri, beneficiile zonelor umede, problemele cu care se confruntă acestea și câteva acțiuni care pot fi integrate în activitățile zilnice ale populației, contribuind astfel la protecția și managementul durabil al ariei protejate.

Cu aceasta ocazie au fost distribuite și materiale informative realizate în cadrul proiectului (pliante, broșuri, hărți, cărți poștale, cărți de colorat și cărți de povești pentru copii) legate de speciile protejate din arealul de studiu (cormoran mic, rață roșie), specii invazive, turismul într-un sit Natura 2000, dar și avantajele acestei rețele europene de arii protejate pentru locuitorii parcului. De asemenea, fiecare școală sau liceu a primit câte două panouri informaționale (unul legat de specii de păsări, altul ce prezintă habitatele specifice zonelor umede) pentru a fi afișate.

Educație ecologică în școlile din Parcul Natural Porțile de Fier

Chestionare 2

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, în colaborare cu partenerii proiectului LIFE10 NAT/RO/740 Îmbunătățirea statutului de conservare al speciilor și habitatelor prioritare din zona umedă Porțile de Fier, organizează o serie de activități de conștientizare a publicului larg cu privire la vulnerabilitatea speciilor de păsări prezente în aria specială de protecție avifaunistică ROSPA 00026 Cursul Dunării – Baziaș – Porțile de Fier.

Astfel, în perioada 7-10 decembrie 2015, reprezentanți ai instituțiilor implicate în proiect vor vizita mai multe școli din Clisura Dunării și vor susține o serie de prezentări și lecții interactive despre zonele umede din Parcul Natural Porțile de Fier.Vor fi atinse aspecte privind importanța acestora pentru biodiversitate și pentru comunitățile umane limitrofe. De asemenea se vor face cunoscute speciile de păsări care trăiesc aici și vulnerabilitățile în raport cu activitățile antropice, dar și problemele cu care se confruntă această arie protejată.

Sesiuni demonstrative de reducere a biomasei

Echipamentl Flotabil pentru recoltat macrofite Berky 6520

Echipamentl Flotabil pentru recoltat macrofite Berky 6520

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, în colaborare cu partenerii proiectului LIFE10 NAT/RO/740Îmbunătățirea statutului de conservare al speciilor și habitatelor prioritare din zona umedă Porțile de Fier, vă invită să participați la aplicația demonstrativă “Modalități de reducere a biomasei speciilor acvatice invazive și a celor native cu caracter invaziv”. Activitatea se adresează în special managerilor de arii protejate ce includ luciu de apăși reprezentanților R.A. Apele Române. Scopul acestor activități este de a veni în sprijinul administratorilor de SPA-uri ce se confruntă cu probleme similare. În timpul fiecărei sesiuni, aceștia vor avea acces la o serie de experienţelor practice pentru a înțelege eficienţa metodei aplicate și pentru a le facilita transferul ei în zonele în care îşi desfăşoară activitatea.

Sesiunea are loc în perioada 26-29 august 2015 în campusul Universității Eftimie Murgu Reșița din localitatea Coronini (jud. Caraș-Severin). Organizatorii vor asigura cazarea, masa și cheltuielile de transport ale participanților. Data limită de confirmare a participării este 18 august 2015, aceasta se poate face prin fax – 0255-226729 sau prin e-mail: ianosi_mirela@yahoo.com

Informații suplimentare despre rolul măsurilor de reducere a biomasei găsiți în secțiunea dedicată de pe site-ul nostru. Programul sesiunii de training și informații despre participare găsiți în invitația atașată.