LIFE 740

Proiectul LIFE10 NAT/RO/740 – Improving the conservation status for the priority species and habitats in the Iron Gates wetlands este finanţat de Comisia Europeană, prin Directoratul General Mediu.

Obiectivele proiectului Îmbunătățirea statutului de conservare al speciilor și habitatelor prioritare din zona umedă Porțile de Fier sunt:

  • Îmbunătăţirea statutului de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar  special Phalacrocorax pygmeus şi Aythya nyroca, prin reconstrucţia ecologică habitatelor de iernat, cuibărit şi hrănire.
  • Îmbunătăţirea statutului de conservare a habitatelor de interes comunitar prin acţiuni demonstrative de eliminare a speciilor invazive acvatice şi ripariene.
  • Implementarea unui sistem eficient de alertă în cazul apariţiei în ROSPA0026 Cursul Dunării – Baziaş – Porţile de Fier a speciilor invazive.
  • Creşterea conştientizării publicului larg cu privire la importanţa biodiversităţii în situl Natura 2000 ROSPA0026 Cursul Dunării – Baziaş – Porţile de Fier.