Actiuni majore

Pentru a atinge scopul proiectului vom implementa urmatoarele acţiuni majore:
  1. Realizarea strategiei de implementare a acţiunilor de conştientizare, bazata pe ţinte specifice obţinute din o analiză sociologică preliminară. Strategia va fi rezulta în aplicarii unor chestionare de opinie pe eşantioane reprezentative statistic.
  2. Elaborarea unui plan de acţiune pe termen lung cu scopul de a stopa pierderea biodiversitatii zonelor umede din ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaş – Porţile de Fier. Planul va fi realizat după evaluarea parametrilor de mediu biotici şi abiotici ai zonelor umede. Planul va fi supus aprobării Consiliului Ştiinţific al Parcului Natural Porţile de Fier după dezbaterea lui publică.
  3. Elaborarea şi implementarea unei aplicaţii WebGIS pentru managementul zonelor umede, bazată pe cele mai bune practici din alte proiecte LIFE Nature.
  4. Achiziţionarea unui echipament plutitor pentru eliminarea macrofitelor invazive din ROSPA00026. Acţiunea va fi urmată de o campanii de eliminare a plantelor acvatice în exces.
  5. Asigurarea de habitate neperturbate pentru populaţia de cormoran mic prin crearea unor platforme de odihnă, stimularea formării de colonii, diminuarea populaţiei prădătoare de vizon şi mărirea suprafeţei habitatelor de iernare.
  6. Implementarea unui sistem de avertizare rapidă a invaziilor de plante acvatice. Sistemul va acţiona ca un filtru al invaziilor acvatice pentru cursul inferior al Dunării şi se va baza pe detectarea şi eliminarea speciilor invazive prin participarea instituțiilor publice, sectorului neguvernamental şi publicului.
  7. Implementarea unei ample campanii educaţionale pentru conştientizarea publicului cu privire la importanţa păsărilor şi zonelor umede. Campania se va axa pe grupuri-ţintă care influenţează situaţia socio-economică a zonei. Vor fi utilizate diferite canale de comunicare, de la cele informative, la cele proactive.
  8. Realizarea unor activităţi de diseminare ştiinţifică a rezultatelor proiectului.
  9. Implementarea unui sistem de monitoring a parametrilor abiotice şi biotici, speciilor şi habitatelor zonelor umede. Pentru evaluarea succesului proiectului, sistemul va evalua  eficienţa acţiunilor implementate, cu scopul de a realiza reglajul fin al acestuia.