Beneficiari

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin (Beneficiar)

APM Caraş-Severin este institutie publica cu personalitate juridica, în subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, cu statut de servicii publice deconcentrate, finantate de la bugetul de stat. A fost înfiintata la 1 august 1990 potrivit Hotarârii Guvernului României nr. 983/1990 si Ordinului Ministerului Mediului nr. 11/1990. Exercită atributii de autoritate de stat în domeniul protectiei mediului in judetul Caras-Severin. Aplica prevederile legale în domeniile sale de competenta la toate persoanele juridice si fizice din sectorul public, mixt, privat si la alte categorii de angajatori. Prestează la cererea celor interesati servicii de consultanta, asistenta si analize specifice de laborator. APM Caraş-Severn a lucrat activ în programe de conservarea naturii, fiind beneficiar al unui proiect LIFE Nature (LIFENAT04/RO/000225 –  The forest with Pinus nigra banatica, part of Natura 2000) si partener in alte proiecte finanţate de Comisia Europeană.

Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier (Beneficiar asociat)

Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier a fost creată în 2003 în cadrul proiectului LIFE Nature LIFE00NAT/RO/007171 Parcul Natural Porţile de Fier – Conservarea şi managementul habitatelor. Administraţia a fost preluată de Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA. APNPF aplică măsurile legale de conservare în arealul Parcului Natural Porţile de Fier, ROSPA0026, ROSPA0080 şi ROSCI0206, pe o suprafaţă de 124293 ha. APNPF a implementat o serie de proiecte privitoare la zonele umede ce au avut drept scop conservarea speciilor de păsări, cartarea habitatelor şi activităţi educaţionale.

Universitatea din Bucureşti, Centrul de Cercetare a Mediului şi Efectuare a Studiilor de Impact (Beneficiar asociat)

Centrul de Cercetare a Mediului şi Efectuare a Studiilor de Impact (CCMESI) este un departament al Universităţii din Bucureşti axat pe cercetarea mediului, recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Mediului şi Pădurilor. Tipurile de activităţi desfăşurate: cercetare fundamentală şi aplicativă (în special conservarea diversităţii biologice), modelare GIS şi activităţi de teren, conştientizare (chestionare, materiale educaţionale), implicarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în programe de cercetare.

CCMESI are o experienţă bogată în implementarea proiectelor de conservare (LIFE Nature LIFE00NAT/RO/007171 – beneficiar, LIFE02NAT/RO/8576, LIFENAT04/RO/000225, LIFE05NAT/RO/00170, LIFE05NAT/RO/00155), multe din ele fiind considerate exemple de bună practică de către Comisia Europeană (LIFE Focus: Protecting Europe’s Nature: Learning from LIFE, Boosting hopes for Romania’s black pine forest, pg 32; LIFE Focus: LIFE and Europe’s reptiles and amphibians: Conservation in practice, Reintroducing Hermann’s Tortoise in Romania, pg. 46-47; Natura 2000 Newsletter, Number 21 – February 2007, Large carnivore protection in Vrancea County, Romania, pg. 4).

CCMESI este o prezenţă activă în arealul Parcului Natural Porţile de Fier prin Centrul de Monitorizare a Habitatelor şi Speciilor (Eşelniţa, jud. Mehedinţi), fostul Centru de Creştere în Captivitate a Testudo hermanni.

Muzeul Naţional de Istorie Naturală “Grigore Antipa” (Beneficiar asociat)

Muzeul Naţional de Istorie Naturală “Grigore Antipa” este una din cele mai prestigioase instituţii de cercetare a biodiversităţii din România, având o îndelungată tradiţie în domeniu. De-a lungul timpului, specialiştii muzeului (care formează cel mai important grup de cercetare din domeniul zoologiei din România) au participat în numeroase programe de cercetare în România (Delta Dunării, lunca Dunării, Lunca Prutului, munţii Carpaţi etc.) şi în străinătate (Indonezia, Brazilia, Islanda etc.). Subiectele abordate de cercetătorii muzeului includ studii de biodiversitate, sistematică, faunistică, ecologia şi zoogeografia grupurilor de vertebrate şi nevertebrate.