Rezultate asteptate

  • Un plan de acțiune pe termen lung pentru stoparea pierderii biodiversității din zona umedă Porțile de Fier. Planul va include o strategie de eliminare a speciilor vegetale invazive și o strategie de menținere a unei adâncimi minime a apei. Planul va fi integrat în planul de management al Parcului Natural Porțile de Fier și în planul de management al bazinului hidrografic al Dunării.
  • Crearea unei baze de date spaţiale cu date actualizate, care să furnizeze suport pentru politicile locale de mediu și pentru detectarea potențialele activități cu impact negativ asupra mediului.
  • Achiziționarea unui echipament plutitor necesar îndepărtării excesului de macrofite din zonele umede, în special a macrofitelor invazive. Echipamentul va fi folosit in ROSPA0026 cu scop demonstrativ și pentru eliminarea speciilor vegetale invazive (ex: Eichhornia crassipes, Azolla filiculoides, Nymphoides peltata).
  • Restaurarea habitatelor prioritare 91E0* (păduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior) și asigurarea unor suprafeţe cât mai mari de habitate neperturbate pentru populația de cormoran pitic. Pentru aceasta se vor monta 100 de platforme de odihnă pentru cormorani pe suprafața apei de-a lungul Dunării, 200 de siluete de cormoran pitic pe platformele de odihnă naturale și artificiale, se va planta  Salix alba pe o suprafață de 55 ha, se vor eradica speciile de arbori invazivi (salcâm – Robinia pseudoaccacia, fals cenuşer – Rhus hirta și cenuşer – Alianthus altissima) de pe 55 ha, se va eradica nurcă americană.
  • Curățarea a 60 ha din zonele umede de specii invazive și în exces, și organizarea a doua campanii demonstrative de îndepărtare a speciilor invazive cu managerii români de SPA-uri și cu managerii din domeniul apelor.
  • Un sistem de detectare rapidă a speciilor invazive ROSPA00026.
  • O campanie de informare publică în vederea diseminării proiectului, o campanie pentru a spori atenția publicului cu privire la importanta păsărilor și zonelor umede pentru turiști, cetățenii riverani și copii.
  • Consolidarea unui sistem complex de monitorizare a zonelor umede și speciile prioritare, pentru a asigura succesul acțiunilor din proiect si formularea la scară mică de acțiuni corectoare.