Educație ecologică în școlile din Parcul Natural Porțile de Fier

Chestionare 2

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, în colaborare cu partenerii proiectului LIFE10 NAT/RO/740 Îmbunătățirea statutului de conservare al speciilor și habitatelor prioritare din zona umedă Porțile de Fier, organizează o serie de activități de conștientizare a publicului larg cu privire la vulnerabilitatea speciilor de păsări prezente în aria specială de protecție avifaunistică ROSPA 00026 Cursul Dunării – Baziaș – Porțile de Fier.

Astfel, în perioada 7-10 decembrie 2015, reprezentanți ai instituțiilor implicate în proiect vor vizita mai multe școli din Clisura Dunării și vor susține o serie de prezentări și lecții interactive despre zonele umede din Parcul Natural Porțile de Fier.Vor fi atinse aspecte privind importanța acestora pentru biodiversitate și pentru comunitățile umane limitrofe. De asemenea se vor face cunoscute speciile de păsări care trăiesc aici și vulnerabilitățile în raport cu activitățile antropice, dar și problemele cu care se confruntă această arie protejată.