Investigare sociologica

CCMESI, APM Caraș-Severin și Administrația PNPF au realizat și aplicat în perioada Octombrie 2011 – Februarie 2011 un set de chestionare sociologice dedicate grupurilor-țintă ale proiectului (populația locală, turiști, pescari, autorități locale, factori de decizie). Marja de eroare a acestui sondaj este de ±5%.

Activitatea face parte din Acțiunea A.2. Crearea unei strategii de implementare a acțiunilor de conștientizare pe baza perspectivelor mai multor grupuri țintă. Ea este necesară deoarece o campanie de conștientizare eficientă trebuie să pornească de la premise corecte (de ex. gradul de informare al populației locale) și să cunoască necesitățile de comunicare ale grupurilor țintă.