Rezultate

Implementarea proiectului LIFE10 NAT/RO/00740 Îmbunătățirea statutului de conservare al speciilor și habitatelor din zona umedă Porțile de Fier a dus la obținerea următoarelor rezultate:

 • Crearea habitatelor favorabile de iernare pentru aproximativ 700 de perechi de cormoran mic (Phalacrocorax pygmeus) și condiții favorabile de cuibărit pentru aproximativ 800 de perechi de rață roșie (Aythya nyroca). Pentru cormoranul mic, procentul reprezintă o creștere cu 15% a populației comparativ cu media ultimilor trei ani a populației maxime; în cazul raței roșie, creșterea este de 10%.
 • Crearea platformelor de uscare pentru 800 de cormorani mici. 100 de platforme pentru odihnă și uscare au fost instalate în ape puțin adânci din habitatele surogat și 200 de mulaje de cormoran mic au fost montate pe platforme pentru stimularea utilizării acestora.
 • Includerea Aythya nyroca în formularul standard Natura 2000 al ROSPA00026.
 • Eliminarea speciilor invazive (Ailanthus altissima și Amorpha fruticosa) de pe 55 ha din zona umedă porțile de fier.
 • Plantarea Salix alba pe o suprafață de 51 de hectare ca habitate de odihnă și reproducere pentru cormoranul mic.
 • Crearea cadrului pentru eradicarea Neovison vison și altor specii invazive.
 • Realizarea unui plan de acţiune având ca scop stoparea pierderii biodiversităţii din zonelor umede din Parcul Natural Porţile de Fier.
 • Crearea unei baze de date GIS actualizate în concordanță cu Directiva INSPIRE, ce oferă sprijin politicilor de mediu și potențialelor activități cu impact asupra mediului, activități ce pot fi replicate în alte situri Natura 2000.
 • Achiziția și operarea unui echipament acvatic de eliminare a  vegetației în exces din zonele umede, în special macrofite invazive (e.g., Azolla filiculoides, Nymphoides peltata).
 • Crearea unui sistem demonstrativ pentru detecția timpurie a speciilor invazive în situl Natura 20000 ROSPA00026.
 • Creșterea conștientizării publicului larg în ceea ce privește importanța zonelor umede și a speciilor de păsări.

Principalele rezultate ale proiectului pot fi clasificate în mai multe categorii și anume:

 1. Reconstrucția ecologică a zonelor umede
 2. Managementul speciilor invazive
 3. Sistem geografic de management
 4. Plan de acțiune – conservarea zonelor umede
 5. Campanie de conștientizare a comunităților locale și diseminarea rezultatelor