Management specii invazive

A fost implementată o campanie de eradicare a speciilor de arbori invazivi (Alianthus altissima, Amorpha fruticosa, Robinia pseudoaccacia și Rhus hirta) prin identificarea zonelor în care s-au dezvoltat, marcarea, tăierea și transportul acestora în zone de depozitare. Mai mult, frunzele și semințele au fost incendiate pentru reducerea dispersiei arborilor. Astfel, 55 hectare de teren au fost curățate de specii invazive (Ailanthus altissima, Amorpha fruticosa).

4 sesiuni de recoltare a plantelor acvatice în exces și a speciilor invazive acvatice au fost organizate în zonele umede Calinovăț, Divici, Pojejena, Șușca, Moldova Nouă, Liborajdea. Acestea au avut ca rezultat eliminarea vegetației acvatice în exces de pe 115 hectare de luciu de apă.

Au fost realizate și două sesiuni demonstrative de reducere a cantității de biomasă de-a lungul Dunării, împreună cu alți administratori de SPA-uri din cadrul rețelei Natura 2000. Aceștia au fost instruiți pentru a transfera această metodă de eliminare a plantelor acvatice în exces și în zonele în care își desfășoară activitatea.

Recoltarea plantelor acvatice în exces este singura metodă certificată care asigură o reducere a efectivului speciilor care concurează cu speciile protejate, fără a introduce în mediu compuși chimici (ierbicide), a draga sau a drena zonele umede. Rezultatul acestei acțiuni a asigurat habitate favorabile pentru iernare și hrănire pentru mai mult de 500 de cormorani mici și habitate pentru alte 12 specii protejate (de ex. Aythya nyroca).

Componentele Sistemului de Avertizare Rapidă a invaziilor speciilor acvatice (IAS – Invasive Aquatic Species):

  • Evaluarea IAS – Specii, fenologie, magnitudinea invaziei, căi de invazie;
  • Training-ul administratorilor ariei protejate, managerilor de fonduri de pescuit și vânătoare (47 de participanți în două sesiuni de training);
  • Toolkit pentru identificarea speciilor invazive – format pdf, link extern;
  • Pagina web pentru raportarea speciilor – disponibilă aici.