Plan de acțiune

În cadrul proiectului LIFE10 NAT/RO/000740 s-au derulat în perioada ianuarie 2012 – Februarie 2013 o serie de studii care au avut drept scop caracterizarea stării de referinţă a zonelor umede din ROSPA00026 Cursul Dunării Baziaş Porţile de Fier, studii ce au vizat: caracterizarea fizico-chimică a apelor din zonele umede Porţile de Fier (foto dreapta – format pdf, link extern), evaluarea gradului de eutrofizare a apelor Dunării (format pdf, link extern), evaluarea surselor de degradare a apelor Dunării de pe sectorul românesc al zonelor umede (format pdf, link extern), elaborarea unui set de semne vitale utilizabile în monitorizarea zonelor umede, evaluarea herpetofaunei (format pdf, link extern), florei şi habitatelor zonelor umede (format pdf, link extern).

Analizând informaţiile din aceste studii, precum şi pe cele din alte surse disponibile, s-a realizat un plan de acţiune ce are drept scop stoparea pierderii biodiversităţii din zonelor umede din Parcul Natural Porţile de Fier. Planul include acţiuni bugetate în cadrul proiectului LIFE10 NAT/RO/000740, dar şi acţiuni ce urmează a fi dezvoltate de factorii interesaţi. El este un instrument de lucru, pe baza căruia Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier şi alte instituţii care operează în zonă (ex. Agenţia de Protecţia Mediului Caraş-Severin, Agenţia de Protecţia Mediului Mehedinţi, Universitatea din Bucureşti – Centrul de Cercetare a Mediului şi Efectuare a Studiilor de Impact, autorităţi judeţene, regionale şi locale, agenţi economici, Apele Române etc) îşi pot dezvolta propriile proiecte care să contribuie la stoprarea biodiversităţii zonei.

Planul a fost dezbătut cu factorii interesaţi, aducându-se îmbunătăţiri majore draftului iniţial, el fiind aprobat în aprilie 2013 în forma sa finală de Consiliul Ştiinţific al Parcului Natural Porţile de Fier. Planul este disponibil aici.