Reconstrucție ecologică

În vederea creșterii prezenței cormoranului mic în ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, au fost instalate 100 de platforme de uscare pe cursul Dunării (foto stânga), în special în arealele: Gura Nerei, Calinovăț, Moldova Nouă (un număr de 7-12 cormorani pot utiliza o platformă).

De asemenea, 160 de mulaje de cormorani au fost instalate pe 80 din cele 100 de platforme de uscare, pentru a stimula utilizarea acestora.

Pentru a identifica arealele frecventate de cormoranii mici, mișcările a 10 cormorani au fost urmărite și analizate cu ajutorul sistemelor de urmărire prin satelit PTTArgos (foto dreapta).

Alți 4 cormorani au fost eliberați fără a le instala transmițătoare, fiind prea mici pentru a purta dispozitivele sau care au scăpat înainte ca echipele noastre să ajungă la capcane.

Doar 7 sisteme PTT au emis corespunzător, 3 din ele fiind distruse sau căzute în apă după eliberarea păsărilor purtătoare. Am recepționat 1099 puncte de localizare prin intermediul celor peste 7000 de mesaje ARGOS. Cea mai lungă transmisie a durat 198 de zile, iar cea mai scurtă 6 zile.

De asemenea, au fost instalate capcane (live traps) pentru eradicarea nurcii americane din zonele de hrănire și odihnă a cormoranilor mici.

Habitatele ripariene 91E0* (Păduri aluviale de arin negru (Alnus glutinosa) și frasin (Fraxinus excelsior)) și 92A0 (Zăvoaie de salcie albă (Salix alba) și plop alb (Populus alba)) au fost extinse în zonele: Gurile Nerei, Calinovăț, Moldova Nouă, Divici-Pojejena, Liborajdea. În aceste zone au fost eliminate speciile de arbori invazivi, iar apoi s-a plantat salcie albă (foto jos) pe o suprafață de 51 de hectare.